Begrijpelijke taal

Begrijpelijke taal levert uw organisatie veel op. Het lezen van een eenvoudige tekst kost uw klanten minder tijd. Ze lezen een begrijpelijke tekst vaker uit. Het effect is dat ze veel positiever tegenover de gelezen informatie staan. Ofwel: uw raadsvoorstel maakt meer kans; het projectvoorstel wordt een hamerstuk; patienten nemen hun medicijnen in volgens de instructie.
Veel mensen denken dat eenvoudig schrijven alleen nodig is voor mensen die niet goed kunnen lezen. Sterker, dat hooggeletterden zich ergeren aan ‘jip-en-janneketaal’. Maar, eenvoudig schrijven hoeft niet te gebeuren in een opgewekt kindertaaltje. Begrijpelijk schrijven kan in volwassen taalgebruik. En zo dat geen informatie verloren gaat. In die vorm wordt uw informatie door iedereen beter gelezen, begrepen en gewaardeerd. U zult dat terugzien in de resultaten van uw bedrijf of organisatie.

DE CIJFERS

Onderzoeker Jakob Nielsen liet hoog- en minder hooggeletterden een moeilijk geschreven tekst lezen. Anderen lazen dezelfde tekst, maar dan vereenvoudigd. De resultaten spreken voor zich.

TAALNIVEAUS

De Nederlandse taal kent zes taalniveaus: C2, C1, B2, B1, A2 en A1. Het taalniveau C is het moeilijkst; taalniveau, A het makkelijkst. Een gemiddelde overheidstekst heeft niveau C1. Dit is een taalniveau dat  40% van de volwassen taalgebruikers begrijpt. 60% dus niet. Eenvoudig schrijven wil zeggen dat we teksten of C-niveau vertalen naar B2 of B1. Het bereik van de tekst vergroten we daarmee naar 60 tot 85%.

LAAGGELETTERDEN

Een bereik van 100% van de volwassen taalgebruikers is niet mogelijk. Dat komt doordat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden kent (15% van de volwassen taalgebruikers). Zij hebben moeite met het lezen van recepten, bijsluiters bij medicijnen en het invullen van formulieren. Een deel van de laaggeletterden kunnen we bereiken op het taalniveau A. Op dit taalniveau is het echter niet mogelijk alle informatie te behouden.

Jong en Helder richt zich op het vereenvoudigen van teksten naar het B-niveau.

Wilt u teksten voor laaggeletterden?
Neem dan contact op met de Stichting Lezen & Schrijven
Lange Voorhout 19, 2514 EB Den Haag
info@lezenenschrijven.nl

Contact

adres

Schoolstraat 4

5261 BPVught

telefoon

0610833970

e-mail

info@jongenhelder.nl