TEKST EN REDACTIE

Het schrijven en redigeren van teksten naar taalniveau B.

Doelgroep:
Bedrijven en (overheids)organisaties die begrijpelijke teksten willen.
Kosten:
75 euro per uur.
Kennis maken met eenvoudig schrijven
Basiscursus

DOEL
Deelnemers bewust maken van het nut en het effect van eenvoudig schrijven.
Ze krijgen tips die ze direct kunnen toepassen op hun eigen teksten. We oefenen het toepassen van de tips op stukjes tekst.

Doelgroep:
Iedereen die iets met taal/tekst te maken heeft.
Duur:
2,5 uur
Aantal deelnemers:
max. 8
Kosten:
450 euro
Oefenen met eenvoudig schrijven
vervolgcursus

DOEL
Deelnemers herkennen een moeilijk geschreven tekst en kunnen deze vereenvoudigen. We oefenen met stukjes tekst uit de eigen organisatie.

Doelgroep:
Medewerkers die veel schrijven. Ze hebben de basiscursus gevolgd.
Duur:
2,5 uur
Aantal deelnemers:
max. 8
Kosten:
600 euro
Tekst, structuur en toon
vervolgcursus

DOEL
Deelnemers schrijven eenvoudig, brengen een duidelijke structuur aan in de tekst. Ze schrijven doelgroepgericht en kiezen de juiste toon.

Doelgroep:
Schrijvers van rapporten, brieven, adviezen.
Duur:
p.m.
Aantal deelnemers:
individuele begeleiding: maatwerk.
Kosten:
75 euro per uur
Concept en vorm

Het ontwikkelen van concepten voor folders, rapporten, brochures en websites en het begeleiden van vormgeving en drukwerk.

Kosten:
75 euro per uur
Maatschappelijk ondernemerschap

Organisaties die eenvoudig willen schrijven, maar hulp hierbij niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op Jong en Helder. Een deel van onze tijd stellen wij gratis beschikbaar. Aanvragen voor gratis hulp beoordelen wij zo zorgvuldig mogelijk. We kijken naar de aanvrager, de teksten, de omvang van het werk en de maatschappelijke relevantie.

Contact

adres

Schoolstraat 4

5261 BPVught

telefoon

0610833970

e-mail

info@jongenhelder.nl

Nu bezig voor

Gemeente Vught

Terugbrengen van de website van 4.700 pagina's naar een toptakenwebsite met 150 pagina's. Alle teksten op B1-niveau.

 

Hill Innovating Justice

Het omzetten van teksten voor de Rechtwijzer naar het taalniveau B1.